• <xmp id="mw8w2"><samp id="mw8w2"></samp>
  <blockquote id="mw8w2"><object id="mw8w2"></object></blockquote>
  <xmp id="mw8w2"><samp id="mw8w2"></samp>
 • 一年級上

  5974   2015-09-15

  0.a o e

  播放器加載中 [00:02.00]a o e [00:08.88]a ā á ǎ à [00:16.47]o ō ó ǒ ò [00:23.17]e ē é ě è
  5481   2015-09-15

  0.ai ei ui

  播放器加載中 [00:02.00]ai ei ui  [00:04.53]ai pai aī aí aǐ aì  [00:11.18]p-āi╟pāi  [00:15.02]ei pei eī eí eǐ ...
  4630   2015-09-15

  0.an en in un ǖn

  播放器加載中 [00:02.00]an en in un ǖn  [00:06.92]an yuan gān ān án ǎn àn  [00:14.17]yuān yuán yuǎn yuàn  [00:1...
  4282   2015-09-15

  0.ang eng ing ong

  播放器加載中 [00:02.00]ang eng ing ong  [00:06.13]ang fàng āng áng ǎng àng  [00:13.67]f-àng╟fàng  [00:18.23]e...
  4560   2015-09-15

  0.ao ou iu

  播放器加載中 [00:02.00]ao ou iu  [00:05.19]ao ǎo āo áo ǎo ào  [00:12.10]m-āo╟māo  [00:16.10]ou ōu ōu óu ǒu òu&...
  4013   2015-09-15

  0.b p m f

  播放器加載中 [00:02.00]b p m f  [00:06.57]b-a╟ba b b-a╟ba  [00:15.89]bā bá bǎ bà bo bi bu  [00:25.20]p p-o╟po&...
  4169   2015-09-15

  0.d t n l

  播放器加載中 [00:02.00]d t n l  [00:05.48]d-a╟da  [00:08.14]dā dá dǎ dà de di du  [00:16.84]t t-i╟ti  [00...
  3777   2015-09-15

  0.g k h

  播放器加載中 [00:02.00]g k h  [00:05.38]g g-e╟ge ga gu  [00:13.61]k k-e╟ke ka ku  [00:21.93]h h-e╟he ha hu&nbs...
  3733   2015-09-15

  0.i u ǖ

  播放器加載中 [00:02.00]i u ǖ  [00:05.50]i ī í ǐ ì  [00:11.97]u ū ú ǔ ù  [00:18.62]ü ǘ ǚ ǚ ǜ  ...
  3910   2015-09-15

  0.ie ǖe er

  播放器加載中 [00:02.00]ie ǖe er  [00:05.36]ie ye yè iē ié iě iè  [00:14.10]yē yé yě yè  [00:19.46]üe yue yuè ü...
  3698   2015-09-15

  0.j q x

  播放器加載中 [00:02.00]j q x  [00:04.42]j j-i╟ji j-i-a╟jia  [00:13.84]q q-i╟qi q-i-a╟qia  [00:23.51]x x-i╟xi x...
  3856   2015-09-15

  0.y w

  播放器加載中 [00:02.00]y w  [00:03.92]y yi yī yí yǐ yì  [00:10.85]y-a╟ya  [00:15.10]w wu wū wú wǔ wù  [00...
  3613   2015-09-15

  0.z c s

  播放器加載中 [00:02.00]z c s  [00:05.21]z zi zī zí zǐ zì  [00:11.77]z-a╟za ze zu zuo  [00:19.61]c ci cī cí cǐ ...
  3749   2015-09-15

  0.zh ch sh r

  播放器加載中 [00:02.00]zh ch sh r  [00:06.67]zh zhi zhī zhí zhǐ zhì  [00:14.02]zh-a╟zha zhe zhu zhuo  [00:23.0...
  3640   2015-09-15

  第一課 好朋友

  播放器加載中 [00:02.00]1.好朋友  [00:03.91]我上小學一年級啦!我真高興有這么多同學。  [00:11.34]我們一塊兒學習,一塊兒玩,大家都是好朋友。  ......
  3780   2015-09-15

  第二課 自立歌

  播放器加載中 [00:02.00]2.自立歌  [00:04.03]滴自己的汗,吃自己的飯,自己的事自己干。  [00:11.48]靠天,靠地,靠父母,不算是好漢!  ...
  3596   2015-09-15

  第三課 影子

  播放器加載中 [00:02.00]3.影子  [00:04.15]影子在前,影子在后,影子是一條小黑狗,我走他也走。  [00:16.27]影子在左,影子在右,影子是我的好朋友,我拍手他也拍手。  ......
  3779   2015-09-15

  第四課 晨光

  播放器加載中 [00:02.00]4.晨光  [00:04.07]晨光叫醒了風,風叫醒了樹,樹叫醒了鳥,鳥叫醒了云。  [00:15.85]云變成了雨滴,滴落在大海上,海水變藍了,洗亮了升起的太陽。  ...
  3434   2015-09-15

  第五課 請星星

  播放器加載中 [00:02.00]5.請星星  [00:03.78]月亮彎彎,像只小船。  [00:08.31]小船搖搖,搖到天邊。  [00:13.18]天邊請來小星星,嘻嘻哈哈坐滿船。  [00...
  3609   2015-09-15

  第六課 星夜

  播放器加載中 [00:02.00]6.星夜  [00:02.95]夜悄悄地來了,一顆顆小星星紛紛跳進了銀河,把自己洗得亮亮的。  [00:15.56]高樓里,也閃著無數的“星星”,紅的、黃的、藍的……光彩奪目,十分美麗...
  3836   2015-09-15

  第七課 明天要秋游

  播放器加載中 [00:02.00]7.明天要秋游  [00:05.36]翻過來,唉--睡不著。  [00:10.06]那地方的樹,真的像老師說的那么多種顏色嗎?  [00:17.67]翻過去,唉--睡不著。&...
  3550   2015-09-15

  第八課 鬧鐘

  播放器加載中 [00:02.00]8.鬧鐘  [00:03.59]我最討厭鬧鐘了。它老是在我睡得最甜的時候,在我夢見吃冰淇淋的時候,忽然大吼大叫,把我吵醒。  [00:17.38]明天要去爬山,我請它六點鐘叫醒我。&n...
  3509   2015-09-15

  第九課 捉迷藏

  播放器加載中 [00:02.00]9.捉迷藏  [00:04.11]一只小鴨、一只小兔和一只青蛙,在一棵大樹下見面了。  [00:12.46]青蛙說:“我們玩跳石子游戲,好嗎?”  [00:17.62]鴨子說...
  3834   2015-09-15

  第十課 我很快樂

  播放器加載中 [00:02.00]10.我很快樂  [00:04.44]我是小鈴鐺,我會發出清脆的響聲,我很快樂。  [00:11.27]我是小鳥,我會在空中飛翔,我很快樂。  [00:17.52]我是小學生...
  播放器加載中 [00:02.00]11.戴上眼鏡的小老鼠  [00:05.36]一只小老鼠,總是喜歡躺在床上看書,總愛趴在桌上寫作業。  [00:15.06]爸爸、媽媽和老師說他,他總是說:“我的眼睛好使呢,沒事!”&...
  4094   2015-09-15

  第十二課 丁一小寫字

  播放器加載中 [00:02.00]12.丁一小寫字  [00:05.07]丁一小寫字,寫來寫去寫不好。  [00:10.43]“對了,是我的紙不好!”他把姐姐的紙拿來寫。  [00:16.34]他用姐姐的紙寫...
  3699   2015-09-15

  第十三課 太陽的話

  播放器加載中 [00:02.00]13.太陽的話  [00:04.90]打開你們的窗子吧,打開你們的房門吧,讓我進去,讓我進去,進到你們的小屋。  [00:15.94]我帶著金黃的花束,我帶著林間的芳香,我帶著亮光和溫...
  4064   2015-09-15

  第十四課 太陽的顏色

  播放器加載中 [00:02.00]14.太陽的顏色  [00:04.13]小白兔很想知道太陽的是什么顏色。  [00:09.22]小白兔去問小鳥。小鳥說:“太陽是綠色的,照在樹葉上綠油油的?!?nbsp; [00:18...
  3700   2015-09-15

  第十五課 給奶奶送陽光

  播放器加載中 [00:02.00]15.給奶奶送陽光  [00:04.92]奶奶的腿不好,不能出門曬太陽。  [00:09.67]有一天,文文在屋外玩,金色的陽光灑滿庭院。  [00:16.35]她趕緊兜起裙...
  1/1
  分類

  免費預約體驗課

  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>